Mindcube T7 Audit Trail (PIC2143)

Har ni lagstadgade krav på full spårbarhet av informationsförändringar i era datasystem? Eller är ni bara nyfikna på vem som har gjort en viss förändring och när? Med hjälp av Mindcube T7 Audit Trail får ni den möjligheten.

Den här tilläggstjänsten gör det möjligt att aktivera loggning av förändringar i en, flera eller samtliga tabeller i Aretics T7. Förutom den nya informationen som sparas lagras även följande information angående förändringen:

- Typ (skapa, uppdatera, radera)
- T7-användare
- Datum och tid
- Windows-användare
- Dator

Informationen görs enkelt sökbar med hjälp av skräddarsydda urvalsvyer som ni sedan baserar era urval på.

Kontakta gärna er kontaktperson på Aretics eller hör av er direkt till oss för mer information.